Obrazovanje odraslih - Srednja tehnička prometna škola Split

Opis zanimanja

Vozač motornog vozila

 • priprema vozilo
 • kontrolira prijevoz tereta
 • vodi potrebnu dokumentaciju
 • otklanja manje kvarove na vozilu
 • obavlja nadzor nad utovarom i istovarom tereta
 • obavlja poslove zaštite tereta tijekom prijevoza
 • radi i izvan motornog vozila, po svim vremenskim i klimatskim uvjetima

 

 • mora imati vrlo dobre osjetne, mentalne i psihomotorne sposobnosti
 • ne smije imati zdravstvene kontraindikacije za zanimanje

Tehničar cestovnog prometa

 • prikuplja podatke o prometnom tržištu
 • prima i razvrstava narudžbe za prijevoz
 • izdaje dokumentaciju za prijevoz
 • utvrđuje itinerar i uvjete prijevoza
 • obavlja poslove osiguranja prijevoza
 • obavlja poslove vezane za špedicijsku djelatnost
 • vodi postupak u slučaju oštećenja tereta i prtljage
 • obrađuje reklamacije i sudjeluje pri uviđaju prometnih nezgoda
 • organizira putnički prijevoz
 • vodi različite evidencije o narudžbama, utrošku sredstava, goriva i maziva, auto-guma, dnevnicama i radnom vremenu vozača

 

 • radi u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • često kontaktira s korisnicima putničkog i teretnog prijevoza

Tehničar unutrašnjeg transporta

 • bavi se skladištenjem, distribucijom, otpremom, pakiranjem i drugim poslovima
  unutarnjeg transporta
 • bavi se ustrojstvom rada i razumnog iskorištavanja i održavanja sredstava
  unutarnjeg transporta
 • bavi se ustrojstvom i raščlambom tehnološkog procesa baratanja materijalom, te primjenom sustava integralnog prijevoza, paletizacija, kontejnerizacija i dr.

 

 • radi uglavnom u zatvorenom prostoru

Tehničar PT prometa

 • radi na poštanskim šalterima
 • upravlja manjim jedinicama PT mreže
 • radi na poslovima telefonije, telegrafije, PT statističara
 • priprema knjižne i novčane pošiljke
 • obavlja blagajničke i knjigovodstvene poslove u poštanskim uredima

 

 • radi pretežno u zatvorenom prostoru, u smjenama, uz umjetnu rasvjetu
 • u radu sa strankama potrebna je emocionalna stabilnost, lijepo i jasno izražavanje

Tehničar za željeznički promet

 • obavlja različite poslove u svezi tehnologije željezničkog prometa
 • primjenjuje prometne i signalne propise u željezničkom prometu
 • prati i usklađuje kretanje vlakova s redom vožnje
 • raspoređuje i nadzire rad kolodvorskog osoblja i osoblja vlaka
 • vodi evidenciju o kretanju vlakova, kao i drugu evidenciju o odvijanju željezničkog prometa
 • obavlja obračun i naplatu prometnih usluga
 • vodi prijevozno-komercijalno poslovanje
 • prikuplja i vodi dokumente za carinski postupak

 

 • poslovi se odvijaju u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • u radu sa strankama potrebna je emocionalna stabilnost, komunikativnost te stručno i jasno izražavanje
Obrazovanje odraslih - Srednja tehnička prometna škola Split